asp实现带刷新功能的验证码代码

页面导航:首页 > 网络编程 > ASP编程 > asp实现带刷新功能的验证码代码

asp实现带刷新功能的验证码代码

来源:互联网 作者:脚本宝典 时间:2015-06-20 12:41 【

将以下代码放到一个单独的页面checkcode.asp ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

将以下代码放到一个单独的页面checkcode.asp 

?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11