CSS hack查询对照表

当前位置 : 首页 > 网页制作 > CSS > CSS hack查询对照表

CSS hack查询对照表

来源: 作者: 时间:2016-01-28 09:27
CSS hack元素对照表 FF chorme IE6 IE7 IE8及以上 *html × × √ ×

CSS hack元素对照表


FF chorme IE6 IE7 IE8及以上
*html × × × ×
*+html × × × ×
_ × × × ×
* × × ×
!important ×

√ 表示该CSS属性对相应有效

× 表示该属性对相应浏览器无效


特别说明:

/* 这个样式对IE6,red有效,对非IE6 blue有效 */
.exm1{
    color:blue !important;
    color:red;
}

/* 这个样式对IE6,blue有效,对非IE6 blue有效 */
.exm1{
    color:red;
    color:blue !important;
}


Tag:
网友评论

<