MYSQL存储过程中表名使用变量
 
#      该存储过程定义了几个传入参数,前缀都是para_
#      该存储过程的此部分功能是,查询根据传入参数动态生成的tbl_name表名的表中
 
SET tbl_name = CONCAT("result_", para_user);
SET @STMT := CONCAT("SELECT COUNT(*) INTO @num_count FROM ", tbl_name
           ," WHERE rng = '", para_rng
           ,"' AND north_latitude = ", para_north
           ," AND bck_datetime = '", para_datetime
           ,"' AND east_longitude = ", para_east, ";");
 PREPARE STMT FROM @STMT;
 EXECUTE STMT;

 

 
注:目前 存储过程 支持动态SQL,函数不支持。