linux安装出现libs报冲突解决
 
安装mysql出现
 
file /usr/share/mysql/ukrainian/errmsg.sys from install of MySQL-server-5.5.33-1.linux2.6.i386 conflicts with file from package mysql-libs-5.1.61-4.el6.i686
 
类似的错误,搜索知道是服务器中已经安装了mysql-libs-,卸载即可,
 
使用 :
 
rpm -e --nodeps mysql-libs-5.1.*   即可卸载,
 
然后安装mysql即可