vue默认的数据绑定的标识是{{}},如下

<div id="demo"> {{ message }} </div>
  

但是可能和有些模版语言的标识相同,可以通过如下修改数据绑定标识为<% %>

Vue.config.delimiters = ['<%', '%>'];
var vue = new Vue({
  el: '#runnerapp',
  data: {
    t_serviceurl:'',
    t_response: 'response result'
  },
  .....

这样,就可以这样写

<div id="demo"> <% message %> </div>

本文固定链接: http://www.js-code.com/vue-js/vue-js_24439.html